اخبار

اولین مانور سراسری اطفاء حریق و امداد و نجات شهرک صنعتی زاهدان

اولین مانور سراسری اطفاء حریق و امداد و نجات شهرک صنعتی زاهدان
اولین مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در محل شهرکهای صنعتی زاهدان با حضور دستگاههای مرتبط برگزار گردید. این مانور در راستای آمادگی نیروهای امداد و نجات و تعامل بین دستگاههای اجرایی و امدادی انجام شد. 

در پایان مانور ، اتاق مدیریت بحران شهرک صنعتی افتتاح  و ازچهار خودروی آتش نشانی رونمایی گردید. این مانور در پی سلسله مانورهایی می باشدکه اداره کل مدیریت بحران استان با همکاری دستگاههای عضو شورای مدیریت بحران ماهیانه برگزار خواهد کرد.

 

مانور
مانور
مانور
مانورمانور

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۴۸