اخبار

جلسه ستاد سامان دهی و مناسب سازی استان

جلسه ستاد سامان دهی و مناسب سازی استان
دکتر باقر کرد : مناسب سازی محیط شهرها برای جانبازان و معلولان یک ضرورت است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن اشاره به ضرورت مناسب سازی محیط شهرهای  استان برای جانبازان و معولان ، اظهار داشت : کلیه شهرداران استان می بایست با معرفی دبیرخانه استان و شهرستانها ، یک فرد جانباز یا معلول  را به عنوان مشاور برگزینند تا از نظرات آنان در اجرای طرح ها و برنامه های شهری متناسب با نیاز جانبازان و معلولان بهره مند شوند .دکتر در جلسه ستاد ساماندهی و مناسب سازی استان با تاکید بر اینکه باید تمامی دستگاههای اجرایی در حیطه وظایف خود نسبت به موضوع مناسب مناسب سازی توجه جدی داشته باشند ، اظهار داشت : تا پایان سال 97 کلیه مدیران موظفند حداقل 30 درصد در بهبود وضعیت مناسب سازی ساختمانهای اداری خود پیشرفت داشته باشند .

غلامرضا یاوند عباسی ، مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران هم مناسب سازی اماکن و بخشهای مختلف شهرها را برای افراد کم توان ، جانبازان و معلولین یک ضرورت دانست .

 

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۵۱