اخبار

مانور واکنش در شرایط اضطراری شرکت گاز

مانور واکنش در شرایط اضطراری شرکت گاز

مانور در شرایط اضطراری به اتفاق دستگاههای مرتبط امدادی ، با نظارت مدیریت بحران استان در محل زیباشهر زاهدان در تاریخ 28/1/97 برگزار گردید

به منظور شناسایی بحران ها ، اولویت بندی و مهار آنها و ارتقاء سطح آمادگی و توانایی کارکنان بخصوص نیروهای عملیاتی و امدادی و اطمینان بموقع و سریع در حوادث و بحران ها و بهبود عملکرد و کارایی نیروها و با توجه به اینکه یکی از حوادث محتمل در گازرسانی ، که احتمال وقوع بالایی نیز دارد برخورد  بیل مکانیکی ادارات و ارگانهای مختلف ( مانند اداره آب ، برق ، مخابرات و ...) با شبکه گازرسانی و وقوع انفجار و آتش سوزی می باشد بدین منظور مانور برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز شهری در سطح A( فراسازمانی) و نوع عملیاتی توسط شرکت گاز استان در زاهدان با موفقیت برگزار گردید.

ارگان ها و ادارات برون سازمانی از قبیل خدمات ایمنی و آتش نشانی شهری ، هلال احمر ، اورژانس و نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی نیز در انجام این مانور با شرکت گاز همکاری کردند.

 

 

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴