اخبار

جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات

جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات

جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 96/12/23  به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در محل سالن جلسات این حوزه برگزار گردید . دستور کار این جلسه به شرح ذیل می باشد :

1_ استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و شهربازیها و مراکز تفریحی
2_ استانداردسازی آسانسورها
3_ پویش استاندارد

در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اعضای کارگروه در زمینه استاندارد سازی آسانسورها مقررگردید: 1- نسبت به تشکیل شورای انتظامی در خصوص آسانسورها با مشارکت دستگاههای اجرایی و بازرسی از عملکرد شرکتهای نصاب اقدام و با متخلفان برخورد گردد. 2- از فعالیت آسانسورهای مراکز عمومی و دستگاههای اجرایی که فاقد گواهی ایمنی می باشند جلوگیری بعمل آید. 3- در زمینه انجام بازرسی های دوره ای اطلاع رسانی به شهروندان محترم بعمل آید. 4- شرکت های بیمه ای استان از عقد قرارداد و تحت پوشش قراردادن آسانسورهایی که بازرسی دوره ای از آنها انجام نشده و فاقد گواهی ایمنی استاندارد هستند، خودداری نمایند.

 

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰۷:۵۷