اخبار

برگزاری جلسه اعتبارات مربوط به پروژه های شهرهای دارای تنش آبی

برگزاری جلسه اعتبارات مربوط به پروژه های شهرهای دارای تنش آبی
به منظور تعیین پروژه های مرتبط با شهرهای دارای تنش آبی در سطح استان ، جلسه ایی به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و با حضور مدیران اداره کل مدیریت بحران ، آب و فاضلاب شهری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید و پروژه های مدنظر بررسی و تعیین شدند .
۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۵۴