اخبار

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 23/12/96 به ریاست دکتر باقر کرد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید و پیرامون موارد ذیل پس از بحث وتبادل نظر ، تصمیم گیری شد :

1- تبیین طرح نوروزی 97 جهت آمادگی مقابله با حوادث احتمالی در تعطیلات نوروز 97

2- اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با کم آبی و بیآبی برخی مناطق شهری و روستایی استان

3- بررسی وضعیت سند مقابله با بحران و سند آموزشی مرتبط با مدیریت بحران

4- اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارندگی و طوفان در ایام نوروز

5- برقراری کشیک منظم دستگاه های امدادی و خدماتی جهت آمادگی و سرعت عمل در امر مدیریت بحران

6- اعلام رده های جانشینی در سه رده جهت آمادگی مقابله با حوادث احتمالی

7- آمادگی کلیه دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان ها