اخبار

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خواستار افزایش سرعت ترمیم نوارھای حفاری گاز توسط پیمانکاران شد .

معاون ھماھنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه شورای فنی استان با موضوع بررسی روند ترمیم نوارھای حفاری گاز گفت : کیفیت ترمیم نوارھای حفاری شده توسط شرکت گاز مطلوب اما سرعت پایین در انجام کار نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

دکتر باقر کرد خواستار افزایش سرعت ترمیم نوارھای حفاری گاز توسط پیمانکاران و افزایش تعداد اکیپ ھای حفاری شد.  

وی بر افزایش تعداد اکیپ ھا و شیفت ھای کاری به منظور ترمیم نوارھای حفاری گاز در سطح شهر در آستانه نوروز و ترمیم نوارھای حفاری مطابق با مشخصات فنی شهرداری تأکید کرد. 

مدیر دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در خصوص ترمیم نوارھای حفاری گفت : شرکت رف سازه کرمان ترمیم 100 کیلومتر نوار حفاری را در تعهد دارد که در بررسی شورای فنی تا 20 دیماه جاری، 26 کیلومتر ترمیم شده و در بازرسی اخیر کمیته نظارت شورای فنی این عدد به 43 کیلومتر افزایش یافته است.  
به گفته مهرنیا مطابق برنامه زمانبندی تا پایان سال باید 50 کیلومتر نوار حفاری ترمیم شود که نشان دھنده پیشرفت 50 درصدی کار است . 
مهرنیا سرعت حفاری نوارھای عرضی را بسیار پایین ارزیابی کرد.  

مدیر عامل شرکت گاز استان نیز در این جلسه اظهار داشت : شرکت «رف سازه» با پنج گروه کاری و دو پیمانکار و شرکت سازه «گاز طوس» با پنج گروه کاری و سه پیمانکار در حال فعالیت ھستند که با افزایش تعداد گروههای کاری تا پایان سال به شرایط نسبتا خوبی می رسیم.

طهرانی افزود : اولویت کاری شرکتها ترمیم نوارھای خیابانهای اصلی و محلهای پرتردد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۲