اخبار

جلسه توسعه پارک علم و فناوری استان

جلسه توسعه پارک علم و فناوری استان

جلسه ایی در  خصوص توسعه پارک علم و فناوری استان ، به ریاست دکتر باقر کرد ، معاون هماهنگی امور عمرانی  و باحضور ریاست محترم پارک علم و فناوری استان جناب آقای دکتر شهیکی برگزار گردید .

در این جلسه به بررسی روند توسعه امور عمرانی پارک علم و فناوری استان پرداخته شد و مسائل مرتبط با مشکلات زمین 63 هکتاری پارک علم و فناوری و موانع مرتبط بررسی گردید .

همچنین مقرر گردید بازدید حضوری از مجموعه صورت پذیرد تا جمع بندی نهایی در این زمینه انجام گیرد .

 

 

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸