اخبار

جلسه بررسی آخرین وضعیت توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان

جلسه بررسی آخرین وضعیت توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان

جلسه ایی در خصوص بررسی آخرین وضعیت توسعه فرودگاه بین المللی شهرزاهدان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در محل سالن جلسات این معاونت در تاریخ 96/11/9   برگزار گردید .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان دراین  نشست  بر ضرورت اجرای طرح توسعه فرودگاه تأکید کرد و گفت :  در طرح جامع شهر زاهدان توسعه محدوده قانونی فرودگاه  به تصویب رسیده و اجرای این امر مستلزوم تملک اراضی ضلع شرقی فرودگاه  تا شعاع صد متری است .

همچنین با توجه به اینکه مالکیت عرصه زمینهای یاده شده متعلق به شهرداری  و اعیان آن مربوط به مالکان خصوصی است ، لذا باید با رعایت موارد قانونی زمین مورد نظر تملک شود .

در این نشست مقرر شد ، سازمان برنامه و بودجه  استان برای تأمین اعتبار مورد نیاز تملک این اراضی پیگیری لازم را انجام دهد .

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰