اخبار

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان با دستور کار ارائه گزارش عملکرد پروژه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به ریاست دکترباقرکرد ، معاون هماهنگی امور عمرانی ، در محل سالن جلسات این حوزه برگزار گردید.

معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان  با بیان اینکه مدیریت منابع آبی استان و استفاده از منابع آب دریا برای شهروندان چابهار باید در اولویت قرار گیرد ، گفت: در حال حاضر 50 درصد آب مورد نیاز شهروندان چابهار از طریق آب شیرین کن تامین می شود که باید با مشارکت بخش خصوصی ظرفیت برداشت از  آب دریا به میزان صد درصد افزایش یابد .

دکتر باقر کرد امروز در این شورا  با هدف ارائه گزارش عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت : آبرسانی  به ساحل نشینان استان با هزینه هنگفت انتقال آب از محل سد ها ، باعث خشک شدن قنوات کشاورزی در بالادست می شود .

ایشان نظارت بیشتر دستگاههای مرتبط با صدور مجوز حفر چاههای جدید را خواستار شد و اظهار داشت :  حفرچاه در حریم قناتها موجب آسیب به کشاورزی و باغداری مردم می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ضمن تاکید بر اطمینان از وجود منابع آبی در جانمایی شهرکهای مسکونی ، بر استفاده از ظرفیت شورای فنی استان ، نظارت بر امور اجرایی طرحهای عمرانی و ارائه راهکارهای دستگاههای اجرایی در این شورا تاکید کرد .

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان  نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر 1257 روستا بوسیله تانکر آبرسانی می شود و1400 روستا نیز متقاضی آبرسانی سیار با تانکر هستند .

 

 

 
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۴۹