اخبار

جلسه هم اندیشی با انجمن صنفی مهندسین مکانیک خاک استان

جلسه هم اندیشی با  انجمن صنفی مهندسین مکانیک خاک استان

نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسین خاک استان و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص راهکارهای برون رفت از معضلات موجود در حوزه شرکت های صنعتی و نیز تسهیل ارائه خدمات و آگاهی رسانی به شهروندان در زمینه پروژه گازرسانی شهر زاهدان بحث و تبادل نظر گردید .

 

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۳۲