اخبار

جلسه بررسی مسائل مالی سازمان های وابسته به شهرداری

جلسه بررسی مسائل مالی سازمان های وابسته به شهرداری

 

باتوجه به لزوم اجرای ساختار سازمانی جدید برای سازمان های وابسته به شهرداری  و انحلال و یا ادغام برخی سازمان ها و با هدف ایجاد هماهنگی و رفع ابهامات موجود در مباحث مالی و مالیاتی ، جلسه ای به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در این زمینه ، به ریاست دکتر باقر کرد ، معاون هماهنگی امور عمرانی مورخ 96/11/9 برگزار گردید .

 

 

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶