اخبار

بررسی طرح جامع شهرستان های چابهار و سرباز

بررسی طرح جامع شهرستان های چابهار و سرباز

 

جلسه بررسی طرح جامع شهرستان های چابهار و سرباز به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی ، مورخ   96/10/28 در محل سالن جلسات این معاونت برگزار گردید .

در این جلسه مقرر گردید که نسبت به اولویت بندی منطبق  بر احکام و راهبردهای توسعه ای طرح توسعه سواحل مکران و سایر طرح های فرادست برای محدوده چابهار و برنامه های دستگاه های اجرایی اقدام گردد ، همچنین دستگاه های عضو  نسبت به بازبینی مطالعات حوزه های مرتبط (حوزه تاسیسات و زیرساخت ها ) بر اساس طرح های فرادست منطقه ای- ناحیه ای با هماهنگی مشاور اقدام نمایند.

 

همچنین در خصوص دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بحث و اعلام نظر شد که برخی از نتایج آن به شرح ذیل می باشد :

- مباحث گردشگری ، بنادر ، منطقه آزاد ، راه آهن و توسعه سواحل مکران و سواحل دریای عمان به عنوان اساسی ترین مسائل شهر چابهار به همراه نقاط جمعیتی حاشیه نشینی به طور جدی و ویژه بررسی و رسیدگی گردد .

- در همین خصوص پیشنهاد گردید کمیته تخصصی با مدیریت دفتر فنی استانداری و همکاری دستگاه های مربوطه ، تشکیل و کلیه موارد مطروحه فوق ظرف ده روز بررسی و جهت تصویب به جلسه بعدی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی ارسال گردد .

 - مطالعات محدوده و حریم با اهداف تدوین شده جهت بررسی به دفتر بررسی طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی ارجاع گردید که پس از اعلام نظر جهت بررسی و تایید به استان ارسال می گردد .

 

 

 

۳۰ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۲