اخبار

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی از پارک علم و فناوری استان

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی از پارک علم و فناوری استان

معاون هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیران حوزه عمرانی ، سه شنبه مورخ 28 آذر 96 از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان بازدید نمودند.