اخبار

جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان

جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان
جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان برگزار گردید .

 جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان ، با موضوع ارائه گزارش عملکرد شورای هماهنگی ترافیک  شهرستانها به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در محل سالن جلسات این حوزه برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

۳۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۱۳