اخبار

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان
جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه شورای فنی استان با دستور کار ارائه گزارش بازدید کارگروه شورای فنی استان از پروژه های شرکت آب منطقه ای استان (سدکهیر و زیردان) به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در سالن جلسات این معاونت برگزار گردید .

 

 

 

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰