اخبار

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری بانوان روستایی در شهرستان دلگان

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری بانوان روستایی در شهرستان دلگان

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری بانوان روستایی در شهرستان دلگان با همکاری اداره ورزش و جوانان استان، هیئت های ورزشی بازی های بومی و محلی و فرمانداری دلگان مورخ 96/9/1 در محل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری1  

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری2  

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری3  

جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین جشنواره شتر شواری5

۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵