اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان میرجاوه

برگزاری کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان میرجاوه

کارگاه آموزشی اعضاء محترم شوراهای اسلامی شهرستان میرجاوه درساعت ١٥مورخ ٩٦/٨/٣٠درآن شهرستان برگزارگردید.

کارگاه اموزشی شوراهای میرجاوه1  

کارگاه اموزشی شوراهای میرجاوه2  

کارگاه اموزشی شوراهای میرجاوه3  

کارگاه اموزشی شوراهای میرجاوه4

۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰