اخبار

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان با حضور مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، معاون فرمانداری زاهدان، بخشداران تابعه و اعضای شوراهای اسلامی روستایی بخش های کورین، مرکزی و نصرت آباد مورخ 96/8/30 در محل سالن خاتم استانداری تشکیل گردید.

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان1  

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان2  

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان3  

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان4  

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان5  

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زاهدان6

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۳۳