اخبار

اعطای حکم رسمی شهردار زاهدان با حضور معاون محترم عمرانی وزارت کشور

اعطای حکم رسمی شهردار زاهدان با حضور معاون محترم عمرانی وزارت کشور
طی مراسمی در تاریخ 96/08/24 در محل معاونت عمرانی وزارت کشور، سید محمد علی افشانی ، معاون محترم عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، حکم رسمی شهردار زاهدان را به مهندس عبدالقادر پربار اعطا نمودند .

این مراسم با حضور سیدمحمدعلی افشانی معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور ، دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان، هیربد معصومی معاون محترم امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور، دکتر بهزاد افشار مدیرکل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور ، مهندس عبدالجلیل شهنوازی ریاست محترم شورای اسلامی شهر زاهدان و چند تن دیگر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر زاهدان برگزار گردید .


 


 

۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۵۴