اخبار

کارگروه مدیریت پسماند استان

کارگروه مدیریت پسماند استان

کارگروه مدیریت پسماند استان در تاریخ 1396/08/08 به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی ، در محل سالن جلسات این معاونت تشکیل شد. در ابتدای جلسه در خصوص کارگاههای ضایعات بازیافتی سطح شهر زاهدان و خودروهای فعال در این بخش گزارشی ارائه گردید .

همچنین مشکلات سایت دفن پسماند زاهدان و کارخانه بیوکمپوست مورد بررسی قرار گرفت . در پایان جلسه در مورد مکان دفع نهایی پسماندهای عفونی بی خطر بحث و تبادل نظرشد .

۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰