اخبار

جلسه بررسی وضعیت پروژه لادیز

جلسه بررسی وضعیت پروژه لادیز
بررسی و حل مشکلات پروژه سرمایه گذاری فرهنگی-گردشگری لادیز زاهدان

به منظور بررسی و حل مشکلات پروژه سرمایه گذاری فرهنگی - گردشگری لادیز زاهدان ، جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ، سرمایه گذار محترم طرح و دستگاهای اجرایی مربوطه درسالن جلسات این معاونت برگزار گردید . در این جلسه مشکلات پیش روی اجرای طرح بررسی ، و نسبت به حل آن راه کارهایی مصوب گردید .


۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۲۷