اخبار

نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر

نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر

 نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر با مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراهای استانداری  روز یکشنبه مورخ 96/8/7 در محل فرمانداری ایرانشهر برگزار گردید.

نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر 1  

نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر 2  

نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان ایرانشهر 3

۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۴۸