اخبار

کارگاه آموزشی اعضاء شوراهای اسلامی روستا بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر

کارگاه آموزشی اعضاء شوراهای اسلامی روستا بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر

 استان سیستان و بلوچستان وسیع ترین استان کشور و با جمعیت متوسط ۵۱ درصدی بالاترین نرخ جمعیت روستایی کشور را داراست.لذا جهت تقویت نظامهای روستایی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی اعضاء شوراهای اسلامی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است. این کارگاه آموزشی امروز برای اعضاء شوراهای اسلامی روستا بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری جناب آقای جمالزهی برگزار گردید.

کارگاه اموزشی ایرانشهر1  

کارگاه اموزشی ایرانشهر2  

کارگاه اموزشی ایرانشهر3

۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۲۶