اخبار

بازدید از پروژه های مهم در جنوب استان

بازدید از پروژه های مهم در جنوب استان
دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی در سفری چند روزه ، به منظور بررسی روند اجرای پروژه های عمرانی به خصوص انتقال گاز به چابهار و خط آهن چابهار به ایرانشهر و همچنین طرح های آبرسانی به روستاهای دهستانهای تلنگ ، پلان و پیرسهراب از پروژه های منطقه جنوب استان بازدید نمود .

 جلسه 

   
جلسه 

 
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه  

۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹