اخبار

برگزاری جلسه نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

برگزاری جلسه نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان
به منظور بررسی برای واگذاری زمین 52 هکتاری جهت نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان ، جلسه ای به ریاست دکتر کرد برگزار گردید .

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵