اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 69

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 69
به منظور بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده 69 جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه موضع واگذاری زمین نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان ، سایت کوشه ، مجتمع آموزش عالی سراوان ، آرامستان شهر خاش و پایگاه امدادی هلال احمر زرآباد مورد بررسی قرار گرفت .


جلسه

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸