اخبار

چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر با حضور 60 نفر از اعضاء محترم شوراها، دهیاران و نخبگان روستایی استان

چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر با حضور 60 نفر از اعضاء محترم شوراها، دهیاران و نخبگان روستایی استان

چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر روز ١٥مهرماه که به نام روستا و عشایر در تقویم کشورمان ایران اسلامی نام گذاری شده امسال در روز شنبه در محل سالن اجلاس سران با حضور ریاست محترم جمهور و مسولین و وزرا و مقامات ارشد کشوری مرتبط با روستاها و تعداد ١٥٠٠ نفر از شوراها و دهیاران و نخبگان روستایی برگزار شد. از استان سیستان و بلوچستان علاوه بر حضور استاندار محترم  و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها تعداد ٦٠ نفر از اعضاء محترم شورای روستایی و دهیاران و نخبگان روستایی از شهرستان های استان در همایش مذکور شرکت نمودند.

چهارمین همایش روز روستا و عشایر1  

چهارمین همایش روز روستا و عشایر2  

چهارمین همایش روز روستا و عشایر3  

چهارمین همایش روز روستا و عشایر4  

چهارمین همایش روز روستا و عشایر5

۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹