اخبار

گردهمایی بانوان منتخب استان

گردهمایی بانوان منتخب استان

گردهمایی بانوان منتخب استان با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم ریاست جمهور در امور زنان و خانواده در روز سه شنبه مورخ 96/7/4 در محل تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

گردهمایی بانوان منتخب استان1  

گردهمایی بانوان منتخب استان2  

گردهمایی بانوان منتخب استان3

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۵۸