اخبار

دومین جلسه کمیته ایمنی و حمل ونقل استان برگزار گردید

دومین جلسه کمیته ایمنی و حمل ونقل استان برگزار گردید
با توجه به بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی ، جلسه کمیته ایمنی و حمل ونقل استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کمیته ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

·       بررسی و رفع مشکل آنت دهی تلفن همراه در محورهای مواصلاتی استان

·       تمهیدات ویژه جهت ایمنی دانش آموزان با توجه به شروع سال تحصیلی

·       ایجاد برخی محدودیتهای ترافیکی برای برخی از محورهای مواصلاتی با پیشنهاد پلیس راه

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵