اخبار

همایش دهیاران شهرستان سرباز به مناسبت ١٤تیرماه روز دهیار

همایش دهیاران شهرستان سرباز به مناسبت ١٤تیرماه روز دهیار

به مناسبت ١٤تیرماه روز دهیار که مصادف است با نوزدهمین سالروز قانون تاسیس دهیاری ها، همایش دهیاران شهرستان سرباز با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن، مدیرکل آب و فاضلاب روستایی و فرماندار، بخشداران و تعداد ٢٠٠ نفر از دهیاران شهرستان سرباز و اعضاء شورای اسلامی روستایی و معتمدین و ریش سفیدان برگزار شد. در این همایش ضمن تاکید بر نقش و جایگاه دهیاران و مروری برشرح وظایف انها چند نفر از دهیاران این شهرستان به نمایندگی از سایر دهیاران به ایراد مطالبی مبنی بر مسائل و مشکلات پیش روی پرداختند و در پایان مدیرکل دفتر امور روستایی ضمن پاسخ به پرسشهای مطروحه بر نقش و وظایف دهیاران در توسعه نوین روستایی تاکیداتی بیان نمودند در پایان همایش، از تعدادی از پروژه های عمرانی دهیاری ها بازدید بعمل امد.

روز دهیار 961  

روز دهیار 962  

روز دهیار 963  

روز دهیار 964  

روز دهیار 965  

روز دهیار 966 

روز دهیار 967

۱۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰