اخبار

بررسی روند طرح تهیه سند جامع توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان

بررسی روند طرح تهیه سند جامع توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان

جلسه بررسی روند طرح تهیه سند جامع توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان، با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ،ریاست سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص انتخاب مشاور تصمیماتی اتخاذ گردید.

جامع توسعه روستایی1  

جامع توسعه روستایی2  

جامع توسعه روستایی3

۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰