اخبار

جلسه بررسی روند حل مشکل واگذاری تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی

جلسه بررسی روند حل مشکل واگذاری تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی

در این جلسه که به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید در ابتدا مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای  به بیان مسئله و تبیین آن پرداخته و به به لزوم مدنظر قرار دادن جامعه روستایی استان و مقاوم سازی خانه های روستایی تاکید نمودند در ادامه مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مدیرکل دفتر امور اقتصادی استان مطالب و نقطه نظرات خود را عنوان نمودند و در نهایت جلسه با جمع بندی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مبنی بر انعکاس مشکلات موجود به استاندار محترم به پایان رسید.

جلسه بنیاد مسکن  

جلسه بنیاد مسکن2  

جلسه بنیاد مسکن3

 

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۲۷