اخبار

برگزاری جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز

برگزاری جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز
دومین جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع آبخیز - نوک آباد شهرستان خاش به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

معاون امور هماهنگی استاندار در دومین جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز نوک آباد از توابع شهرستان خاش ضمن تاکید تسریع در روند تهیه سند در خصوص این طرح بیان کرد  : ادارات ذیربط باید تعامل کافی را در خصوص تشکیل کمیته های مروبط به کارگروه با حفظ اولویت ها داشته باشند .

وی اظهار داشت : روسای ادارات نماینده تام الاختیار و متخصص خود را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه این کارگروه معرفی نموده و هر چه سریعتر نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی مربوط به مدیریت جامع استان اقدام نمایند.

باقر کرد در ادامه این کارگروه تهیه سند طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز را از ضروریات دانست و گفت : تامین اعتبار این طرح به مبلغ 500 ملیون ریال از اعتبارات آبخیزداری توسط سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر اخذ گردد تا بتوان در اختیار مشاور ذیصلاح قرار داد.


جلسه

۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۴