اخبار

همایش دهیاران و کارآفرین های روستایی با حضور رییس محترم جمهور

همایش دهیاران و کارآفرین های روستایی با حضور رییس محترم جمهور

همایش دهیاران و کارآفرین های روستایی در روز دوشنبه مورخ 96/1/19 با حضور رییس محترم جمهور در سالن همایش های وزارت کشور در تهران برگزار گردید در این همایش ١٣٠نفر از دهیاران و کارافرینان استان سیستان و بلوچستان شرکت داشتند.

همایش دهیاران وکارآفرینهای روستایی باحضوررییس محترم جمهور1  

همایش دهیاران وکارآفرینهای روستایی باحضوررییس محترم جمهور2  

همایش دهیاران وکارآفرینهای روستایی باحضوررییس محترم جمهور3  

همایش دهیاران وکارآفرینهای روستایی باحضوررییس محترم جمهور4  

همایش دهیاران وکارآفرینهای روستایی باحضوررییس محترم جمهور5

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۸:۱۷