اخبار

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای کنارک و بزمان

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای کنارک و بزمان
به منظور بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ، جلسات مربوط به کمیسیون ماده پنج شهرهای کنارک و بزمان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۲۹