اخبار

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جنوب استان
به منظور بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ، جلسه این کارگروه به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه پیرامون احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب شهر ایرانشهر ، احداث خط لوله سوخت نیروگاه چابهار ، احداث باسکول در حریم شهر چابهار ، احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در حریم شهر چابهار ، ایجاد سازمان اتوبوسرانی شهرداری ایرانشهر و احداث فرودگاه بین المللی چابهار تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۲۰