اخبار

تجلیل از استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان برتر در دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان

تجلیل از استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان برتر در دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان

در همایش معاونین امور عمرانی استانها که با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر کرد و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در مورخ 1395/12/11 برگزار گردید، با توجه به ارزیابی های به عمل آمده توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان برتر در دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر تجلیل به عمل آمد.

همایش معاونین امور عمرانی استانها  

همایش معاونین امور عمرانی استانها2  

همایش معاونین امور عمرانی استانها3   

همایش معاونین امور عمرانی استانها4  

همایش معاونین امور عمرانی استانها5  

همایش معاونین امور عمرانی استانها6

۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۳۹