اخبار

جلسه بررسی طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی با حضور آقای نعمت الهی عضو هیات مدیره بانک سینا

جلسه بررسی طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی با حضور آقای نعمت الهی عضو هیات مدیره بانک سینا

جلسه بررسی طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی مورخ 95/12/3 با حضور آقای نعمت الهی عضو هیات مدیره بانک سینا و مدیریت بانک حوزه جنوب شرق کرمان و مدیریت استان در محل دفتر امور روستایی و شوراهای برگزار گردید.

در این جلسه که به استناد تفاهمنامه منعقده فی مانین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، بنیاد علوی، بانک سینا می بایست طرح های اولویت دار سرمایه گذاری در حوزه ی روستایی به بانک معرفی گردد کلیه طرح های معرفی شده(48) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:

اقدامات لازم در خصوص تسریح و تسهیل شرایط اخذ وثائق و ضمانت مورد نیاز بانک از مجریان طرح انجام پذیرد.

جلسه در خصوص اشتغالزایی بانک سینا  

جلسه در خصوص اشتغالزایی بانک سینا2  

۷ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۱۹