اخبار

تشکیل کارگروه استانی تسهیلات اشتغالزایی روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

تشکیل کارگروه استانی تسهیلات اشتغالزایی روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

جلسه برنامه ریزی پیرامون تفاهمنامه منعقده فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و پست بانک ایران به منظور پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستایی ساعت 12 روز شنبه مورخ 95/11/30 با حضور مدیریت محترم شعب پست بانک استان و دستگاههای اجرایی ذیربط به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

جلسه امور مالیاتی1  

جلسه امور مالیاتی1

۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۵۶