اخبار

یزد معین آب و خاک استان

یزد معین آب و خاک استان
به منظور استفاده از دستاوردها و تجربیات موفق استان یزد در استفاده بهینه از منابع آب و الگوهای موفق کشاورزی و بیابان زدایی جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه مقرر شد تا از شیوه های موفق جمع اوری آب های سطحی در شهرهای استان یزد بازدید به عمل آمده و شرایط برای اجرای این طرحها در شهرهای استان نیز فراهم آید .

ضمنا پیوندهای گیاهی سازگار با مناطق کویری و گرم و خشک نیز مورد بررسی قرار گرفته و شرایط برای اجرا در استان سیستان وبلوچستان نیز فراهم شود .


جلسه

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۴