اخبار

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان

برگزاری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان
به منظور ادامه بررسی طرح جامع بازنگری شهر زاهدان جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۵۴