اخبار

برگزاری کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان

برگزاری کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان
به منظور بررسی موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ، جلسه ای بدین منظور به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه به شش مورد از درخواست های ارایه شده به دبیرخانه کمیسیون رسیدگی شد و تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ گردید .

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۲۲