اخبار

کمیته هماهنگی امور کشتارگاههای استان

به منظور بررسی موضوعات مرتبط با امور دام و کشتارگاههای استان جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبلی  بر فرهنگ سازی ذبح دام در کشتارگاهها و همچنین جمع آوری دام های سرگردان در سطح شهر تاکید گردید .

ضمنا با احداث کشتارگاه دام در شهرستان هیرمند موافقت لازم صورت پذیرفت و مقرر گردید تا مکانیابی مناسب برای اختصاص زمین در حاشیه شهر زاهدان برای ایجاد جایگاه و میدان دام  توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد .

 

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۳۸