اخبار

راه‌اندازی سامانه کنترل و نظارت بر اعتبارات بند (و) تبصره (6)

راه‌اندازی سامانه کنترل و نظارت بر اعتبارات بند (و) تبصره (6)
در راستای اجرای بند (و) تبصره (6) سال 1395، بررسی مستندات و تأیید پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های هریک از سرفصلها از طریق سامانه ویژه این موضوع انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، این اقدام به منظور تسریع در اختصاص مرحله دوم اعتبارات مذکور و جلوگیری از بوروکراسی اداری و کاهش زمان جذب اعتباراتت مرحله دوم، صورت گرفته است.

براین اساس تکمیل اطلاعات مربوط به هریک ازسرفصل‌ها شامل مشخصات پروژه، ابعاد اجرایی آن، میزان پیشرفت فیزیکی و صورت وضعیت و تصاویر مراحل اجرایی آن، از طریق سامانه انجام خواهد گرفت .

گام اول تکمیل سامانه توسط شهرداری‌ها و گام بعدی تأیید آن توسط حوزه معاونت امورعمرانی استانداریها می‌باشد.

دسترسی به این سامانه از طریق پورتال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نشانی www.imo.org.ir و ورود به سامانه جامع آمار و اطلاعات امکان‌پذیر می‌باشد.

همچنین به منظور رفع ابهام در چگونگی تکمیل اطلاعات هریک از سرفصلها، راهنمای نحوه تکمیل سامانه اعتبارات بند (و) نیز به استانداری‌های سراسر کشور ارسال شده است.

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰