اخبار

جلسه برنامه ریزی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی در مناطق روستایی استان

جلسه برنامه ریزی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی در مناطق روستایی استان

ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/11/11 به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با حضور مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و مدیریت محترم امور شعب پست بانک در محل دفتر این دفتر برگزار گردید و مقرر گردید با توجه به شرایط خاص استان برنامه ریزی لازم برای پیگیری و عملیاتی شدن ایجاد نیروگاهای خورشیدی خانگی در روستاهای منتخب استان انجام پذیرد همچنین با توجه به شعب متعدد پست بانک در روستاهای استان مقرر گردید طرح های خرد کشاورزی جهت تسهیلات پس از ابلاغ سقف اعتبارات استان به بانک عامل معرف گردند.

برنامه ریزی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی  

برنامه ریزی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی 2  

برنامه ریزی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی 3

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰