اخبار

جلسه نوسازی ناوگان حمل و نقل روستایی استان

جلسه نوسازی ناوگان حمل و نقل روستایی استان

در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/10 جلسه ای با حضور مدیر صندوق کارآفرینی امید، نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل پایانه های استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید در این جلسه در خصوص تعریف فراگیر واگذاری خودروهای سمند EF7 و اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نتایج به عنوان مصوباتجلسه به تصویب اعضاء رسید.

جلسه نوسازی ناوگان حمل و نقل1  

جلسه نوسازی ناوگان حمل و نقل2  

جلسه نوسازی ناوگان حمل و نقل3

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۷:۴۰