اخبار

دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر جلوگاه پتانسیل ها و خلاقیت ها و جاذبه های روستایی

دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر جلوگاه پتانسیل ها و خلاقیت ها و جاذبه های روستایی

برگزاری دومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشور از تاریخ 95/10/15 لغایت 95/10/18 با هدایت های داعیانه استاندار محترم توانست به خوبی توان و جایگاه کم تر دیده شده استان پهناور سیستان و بلوچستان را جلوه گر نماید این نمایشگاه فضای ظهور و حضور توانمندیهای روستائیان و عشایر استان بود، رقابت استان با استانهای برخوردار تهران و خراسان رضوی به خوبی نشان گر این موضوع می باشد. جایگاه استان به عنوان یکی از سه استان برتر کشور جلوه ای از تلاش مجموعه معاونت عمرانی در حوزه دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری می باشد.

دومین نمایشگاه روستائیان1 

دومین نمایشگاه روستائیان2  

دومین نمایشگاه روستائیان3  

دومین نمایشگاه روستائیان4  

دومین نمایشگاه روستائیان5  

دومین نمایشگاه روستائیان6  

دومین نمایشگاه روستائیان7  

دومین نمایشگاه روستائیان7  

دومین نمایشگاه روستائیان8  

دومین نمایشگاه روستائیان9  

دومین نمایشگاه روستائیان10  

دومین نمایشگاه روستائیان11  

دومین نمایشگاه روستائیان12  

دومین نمایشگاه روستائیان13  

دومین نمایشگاه روستائیان14  

دومین نمایشگاه روستائیان15  

دومین نمایشگاه روستائیان16  

دومین نمایشگاه روستائیان17  

دومین نمایشگاه روستائیان18  

دومین نمایشگاه روستائیان19  

دومین نمایشگاه روستائیان20

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۲۰