اخبار

30 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداریهای ایرانشهر و زابل واگذار شد.

30 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداریهای ایرانشهر و زابل واگذار شد.
در اجرای مصوبات سفر وزیر کشور به استان سیستان و بلوچستان 30 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به صورت رایگان از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداریهای ایرانشهر و زابل واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، از این 30 دستگاه اتوبوس که در مرکز بازسازی اصفهان بازسازی شده، 15 دستگاه به شهرداری ایرانشهر و 15دستگاه به شهرداری زابل واگذار شد.

طی سال جاری طرح بازسازی یک هزار و500 دستگاه اتوبوس شهری در راستای تقویت و به روز رسانی اتوبوس های موجود ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آغاز و تاکنون بیش از 280 دستگاه اتوبوس بازسازی شده تحویل شهرداری ها واجد شرایط شده است.

۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۳