اخبار

مدیریت اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور واگذار گردید

مدیریت اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور واگذار گردید
مهندس خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور را به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور واگذار نمود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در راستای تحقق مدیریت یکپارچه معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور و براساس آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه خودرو، مهندس خندان دل رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی ابلاغیه شماره53371 مورخ 95/10/26 مدیریت امور معاینه فنی کشور را به مدت پنج سال دیگر به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی واگذار کرد.

در این ابلاغیه مقرر گردید مدیریت امور اجرایی مواردی از قبیل: نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی شهرداری‌ها و کارگروه‌های معاینه فنی استانداری‌ها و بازدید مستمر از مراکز، تدوین طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط و نگهداری، پشتیبانی، اشکال زدایی و حفظ امنیت سامانه سیمفا و همچنین توسعه امکانات جدید برای سامانه، طرح‌های پیشنهادی جهت ارتقای امنیت سرورهای سیمفا و تامین زیرساخت‌های لازم به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور محول گردد.


11
12

۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۷:۲۶